SISTEMES ROBOTITZATS

Metodologia de treball:

  • Fem   tot   tipus   d'implantació   amb   sistemes   robotitzats,   ja   siguin   eixos   cartesians,   SCARA   o   robots   de   qualsevol   marca   i   model.
  • Adaptem els robots en qualsevol entorn i situació extrema.

Especialistes en:

  • Paletitzat de qualsevol tipus de producte.
  • Soldadures de resistència, CO2 (MIG/MAG).
  • Acoblament de peces, marcatge, producció industrial.
  • Pintat de peces o estructures.