Daitec es va crear al bressol de les noves tecnologies i de les necessitats dels processos industrials, amb la idea de voler estar sempre a l'avantguarda de les innovacions tecnològiques del sector.

Pel  fet  que  aquest   món   tecnològic   sigui  tan   canviant, hem  volgut   donar   gran   émfasi  a  la  formació  continuada  dels nostres coneixements, tant   tècnics  com  comercials, per  tal  de  poder  oferir  un  bon  servei  i  assessorament  als  nostres  clients.

La comunicació  és  una  de  les  eines  fonamentals  per  conduir  un  projecte  a  l'èxit, per  aixó  Daitec  ha  volgut  crear  uns  vincles  de confiança, buscant  una  participació  activa  en  els  dissenys  i  creacions  dels  projectes  per  part  dels  nostres  clients, per  així  oferir  la màxima  integració  de  les  seves  idees  i  necessitats  i  deixant  de  ser  una  empresa  externa  que  dóna  un  servei.
             

RESPOSTA

 • Millores a mida
 • Optimització de sistemes i instal.lacions
 • Obtenció de major rendiment
 • Reducció dràstica dels costos  

 

VERSATILITAT

 • Fem davant a qualsevol tipus d'incidència crònica durant el desenvolupament industrial
 • Adaptem els nostres mètodes als seus sistemes de treball

 

INNOVACIÓ

 • Equip jove orientat a resultats
 • Idees pragmàtiques
 • Gran motivació
 • Actitud positiva                            

 

COMPROMÍS

 • Màxima serietat
 • Estricta puntualitat en dates de lliurament
 • Oferim el servei sol.licitat dins  dels paràmetres del disseny sol.licitat