GESTIÓ   D'ENERGIA   D'ALTA   DISPONIBILITAT

Tecnologia: Busos de camp, Comunicacions, SCADA, Sistemes redundants, Telegestió.

Descripció: Sistema pel maneig i supervisió d'equips, permetent el control dels paràmetres ja sigui de forma local o remota, per així  mantenir una supervisió constant.

Sector: Telecomunicacions

 CÈL.LULA DE PRODUCCIÓ FLEXIBLE ROBOTITZADA MULTIESTACIÓ

Tecnologia: Busos de camp, Integració Robot/Autòmat, Soldadura per resistència.

Descripció: Estació automatitzada composta per quatre llocs de treball capaços de soldar independentment i programats per muntar quatre estris de diferents característiques.

Sector: Automoció.

MÀQUINA D'EMBALATGE D'ALIMENTS PRECUINATS

Tecnologia: Servo posicionament, Automatització, Entorns especials.

Descripció: Maquinària programada i preparada per recollir el producte i col.locar aquest a la safata corresponent, i deixant-lo preparat per ser envasat al buit.

Sector: Alimentari.

ESTACIÓ DE SOLDADURA CARTESIANA

Tecnologia: Servo posicionament, soldadura TIG.

Descripció: Estació de soldadura, composta de dos llocs de treball, capaç de modificar les trajectòries i els punts de soldadura a través d'una interficie fàcil i manejable per operaris sense cap formació en programació. 

Sector: Metall

MÀQUINA DOSIFICACIÓ DE PINTURA

Tecnologia: Automatització, Entorns especials.

Descripció: Màquina situada en un entorn explosiu programada per la manipulació i precintat del producte. Gràcies a aquest mecanisme es prescindeix de personal humà en entorns perillosos guanyant seguretat i productivitat.

Sector: Químic.

MÀQUINA D'ASSAIG RIGIDEZSA ELÈCTRICA

Tecnologia: Electrònica, Mesurament d'alta precisió.


Descripció: Banc de proves de fins 15kV amb una precisió de ± (1.5% - 20voltis). Assaig de qualitat i aïllament de conductors previ a l'entrada del material en producció.

Sector: Electrònica.

BANC D'ASSAIG PER ENGRANATGES DE GRUPS CÒNICS I HIPOIDES

Tecnologia: Servo posicionament, Alta precisió mecànica.

Descripció: Banc d'assaig per realitzar la comprovació que els engranatges compleixen la normativa. Capacitat de testejar engranatges amb dimensions de fins a 1.000 mm de diàmetre i  una precisió de 0,005 mm.

Sector: Metall