Amb una alta velocitat de resposta, la Visió Artificial inspecciona en temps real i sense contacte el 100% de la seva producció, verificant de forma objectiva i uniforme al llarg del temps. Comproveu llocs inaccessibles mantenint la seguretat de la seva empresa.

Aconsegueixi obtenir la informació de l'entorn i transpasar-la al món digital. A partir d'una imatge digitalitzada pot tractar-la per obtenir les dades del procés de producció. Controli la seva producció, verifiqui l'estat de productes que l'ull humà és incapaç de percebre. Inspeccions mesurades en 2 i 3 Dimensions.

Complementi la seva empresa amb la Visió Artificial inspeccionant, analitzant i obtenint activament la informació necessària que l'ull humà és incapaç de processar.

 • Control de qualitat en el 100% de la producció.

 • Major precisió en les mesures, tant en 2D com en 3D.
     
 • Alta velocitat de resposta adaptant-se al procés de fabricació.
     
 • Inspecció en temps real i constant sense pertorbacions.
    
 • Verificació en llocs inaccessibles per a la persona.
    
 • Verificació objetiva i uniforme al llarg del temps.
    
 • Creació d'històrics mitjançant les imatges preses.
    
 • Estalvi econòmic per costos de devolució.

 

 

Solucions a mida


RESPOSTA: Desenvolupem millores a mida per la seva empresa, optimitzem els seus sistemes i instal.lacions obtenint un major rendiment reduint dràsticament els costos.

VERSATILITAT: Fem davant a qualsevol tipus d'incidència crònica durant el desenvolupament industrial. Adaptem els nostres mètodes als seus sistemes de treball.

INNOVACIÓ: Estem formats per un equip jove orientat a resultats, amb idees pragmàtiques, gran motivació i actitud positiva.

COMPROMÍS: Màxima serietat i estricta puntualitat per complir les dates de lliurament, oferint el servei sol · licitat dins dels paràmetres del disseny sol · licitat.

Sabem que necessita que el seu producte sigui perfecte, sense errors, sense tares. Ha de complir les normatives i especificacions de disseny i seguretat. Amb més de 10 anys d'experiència en el sector, li oferim múltiples solucions per al seu negoci:

       Inspecció:
   • Orientació de peces o components
   • Defectes de fabricació
   • Defectes en l'embalatge del producte
   • Presència d'elements aliens al producte
   • Qualitat d'impressió, marcatge o etiquetatge
   • Comprovació de l'absència de components
   • Defectes de color i / o tonalitat
   • Control de soldadura
       Guiat:
   • Guiat de manipuladors o robots per embalatge o manipulat de peces
   • Posicionat i guiat de materials i utillatges
   • Comprovació que tots els productes segueixin un mateix carril
      Mesures:
   • Mesura d'alçada, diàmetres i angles
   • Superfícies i plenituds de superfícies
   • Comptatge d'elements
      Identificació:
   • Reconeixement de caràcters mitjançant OCR
   • Identificació de peces per geometria, colors o mides
   • Comprovació de lots i dates
   • Classificació de productes
   • Lectura de codis de barres